Przeglądy okresowe pomiary elektryczne i funkcjonalne

W związku z obowiązkiem dokonywania okresowych przeglądów technicznym urządzeń medycznych w jednostkach ochrony zdrowia chciałbym Państwu zaproponować usługi mojej firmy polegające na konserwacji, pomiarach parametrów elektrycznych bezpieczeństwa zgodnie z norma PN EN 62353 oraz parametrów funkcjonalnych.

Budując potencjał techniczny nawiązałem współpracę z firmą SPL ELEKTRONIC która jest producentem mierników parametrów funkcjonalnych urządzeń medycznych.

Posiadam certyfikat SPL Elektronic oraz mierniki parametrów:

  • Miernik parametrów elektrycznych bezpieczeństwa SECUTEST S3 med
  • Tester defibrylatorów , kardiomonitorów i ekg DEFI TEST DP300
  • Tester pomp infuzyjnych IN 400
  • Tester urządzeń fizykoterapii

Testery te umożliwiają wykonanie kompleksowego przeglądu z pomiarami i sporządzenie protokołu.

Jako autoryzowany serwis producenta wirówek laboratoryjnych MPW Med instruments dokonujemy walidacji wirówek (pomiar prędkości obrotowej).

Jednostkowy koszt przeglądu w szpitalach z którymi jestem związany umowami można ustalić w drodze negocjacji.